Sürdürülebilirlik

Dünyanın erişilebilir, güvenilir ve sürdürülebilir enerji sistemlerine geçebilmesi için yenilenebilir enerji alanına yatırımların yapılması ve enerji verimliliğinin ön plana çıkarılması gerekliliğinden yola çıkarak; Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Hedefleri’nden biri olan 7. maddesinin 7.2 ve 7.3 alt başlıklarını şirketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri içerisine aldık.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması esasından yola çıkarak fabrika çatımızın üzerine kurulmak üzere 1,7 MW’lık güneş enerji santrali kurulum lisansını almış bulunmaktayız. Yapacak olduğumuz santral yatırımı ile elektrik enerjisi ihtiyacımızın %30’unu kendi santralimizden karşılamayı hedeflemekteyiz. Enerji verimliliğini artırmak adına uygulamakta olduğumuz bir dizi projenin yanı sıra gelecek dönemde uygulayacağımız projelerin çalışmalarını da hızla devam ettirmekteyiz. 

Kaynakların sınırsız olmadığı dünyamızda yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve enerji verimliliğini artırıcı yatırımlarımızla hem uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olmayı hem de geleceğe daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedeflemekteyiz.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmeyi sağlamak adına kalkınma hedeflerinin 9.4.1 alt başlığı gereğince; geçtiğimiz yıl içerisinde üretim hatlarımızda teknik dönüşüm gerçekleştirerek doğalgaz kullanım oranımızı artırıp karbon ayak izimizi önemli ölçüde düşürmüş bulunmaktayız.

Yine bu madde içerisinde yer alan 9.5 alt başlığı ışığında teknolojik yetkinliğimizi artırmak, sürdürülebilir ve özgün değer yaratmak adına AR-GE merkezimizi oluşturma kararını kısa vadeli hedeflerimiz içerine almış bulunmaktayız.

Bu hedef kapsamında yer alan 12.2 alt başlığında yer alan doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması kapsamında yapmış olduğumuz verimlilik artırıcı projeler ile proseslerimizde ve makinelerimizde gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler sayesinde 2023 yılı içerisinde toplam su tüketimimizi %30 oranında azaltmış bulunuyoruz. 2025’e kadar mevcut su tüketimlerimizi %20 oranında daha düşürmeyi hedeflemekteyiz.

12.4 alt başlığı kapsamını oluşturan sorumlu kimyasal ve atık yönetimi ilkesini şirketimizin üretim hedefleri arasına almış bulunmaktayız. Bu kapsamda ZDHC standartlarına ve çalıştığımız global markaların yasaklamış olduğu kimyasal listelerine uygun olarak kimyasal ve boyar madde tedariklerimizi yapmaktayız. 

Bunun yanı sıra çalışmakta olduğumuz global markaların ve ülkemizin çevre yönetmeliklerinin atık yönetimi standartlarını karşılayacak şekilde ileri teknolojiye sahip biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerimizde atık suyumuzu arıtmaktayız.

 
2022, Urhan Tekstil. Tüm hakları saklıdır.